Atatürk’ün dehasını ve büyüklüğünü bir gün herkes kabul edecek!..

Çalışması 18 yıl sürdü...

1900-2000 yılları arasında 200 farklı ülkede yaşamış 1941 lideri araştırdı.

ABD Başkanı Roosvelt’ten, İngiltere’nin unutulmaz Başbakanı Sir Winston Churchill’e, Çin’in lideri Mao’dan, Küba devrimini yapan Fidel Castro’ya kadar uzayan geniş bir yelpazedeki 377 lider arasında en büyük puanı Atatürk’e verdi.

Liderleri incelerken “Yeni ülke yaratma, savaş kazanma, toprak kazanımı/kaybı, iktidarda kalma süresi, askeri başarı, sosyal mühendislik, toplumu olumlu yönde değiştirme, iyileşen ekonomi, devlet adamlığı, ideoloji, ahlaklı örnek oluşturma, yolsuzluğa karışmamak, politik miras” gibi özelliklerine baktı.
Araştırmasını doğrulatmak için 80 kişilik bağımsız bir çalışma grubuna ayrıca benzer bir puanlama yaptırdı.

Her ikisinde de tüm liderler arasında birinciliği Atatürk aldı...

★★★

Araştırmadaki önemli ölçeklerin başında “Hiç yoktan bir şey var etmek, örneğin sıfırdan bir devlet kurmak” geliyordu. Büyük Önder Atatürk burada en yüksek puana ulaştı. Çünkü bitmiş, yok olmuş bir Osmanlı’dan, yeni, modern Türkiye’yi yaratmış, Cumhuriyet’i yoktan var etmişti.

Atatürk Sevr Antlaşması ile kaybedilen toprakları Lozan Antlaşması ile kazandığı için yine, en yüksek puanı elde etti... Bir diğer olgu ise dış destek olmadan ve hukuksuzluğa başvurmadan uzun yıllar iktidarını korumasıydı. Büyük Önder hem bu alanda, hem de askeri başarıda diğer liderler arasından sıyrılıp, birinci çıktı... 

Çanakkale’de başlayıp Kurtuluş Savaşı ile doruğa çıkan askeri başarısıyla yine en yüksek puana layık görüldü...

★★★

Harf, kıyafet, medeni kanun, kadına seçme-seçilme hakkı, laiklik gibi devrimlerin yanı sıra, ekonomik kalkınma hamlesi, devlet adamlığı, diplomatik ilişkileri geliştirip komşular ve diğer ülkelerle iyi geçinmesi, ideolojisi, siyasi mirası, ahlaki yönden örnek olması yani yozlaşmaması, çalıp çırpmaması, hanedan gibi hareket etmemesi gibi özellikleriyle de rakipsizdi.

Bir başka deyişle “Efsane lider” deyimi yerini bulmuştu.

★★★

Bunları hayatı boyunca Türkiye’ye hiç gelmemiş olan ABD’li Psikiyatri Profesörü Arnold Ludwig, yıllarını adadığı “Political Greatness Scale” araştırması hakkında bilgi sunarken söylüyor...

Ayrıca unutturmak, itibarsızlaştırmak için Atatürk’ü ve eşsiz eseri Cumhuriyet’i hedef alan yalan ve iftira saldırılarını da şöyle yorumluyor:

“Baskı ve manipülasyonlar size gerçek değeri olan hiçbir şeyi unutturmaz, tam tersine daha çok bağlanırsınız. Atatürk’ün cephede savaşırken ve daha sonra devlet adamlığı süresince kazandığı büyük başarılar, bu vizyoner lideri tarihin hafızasında ölümsüz bir konuma getirmiştir. Atatürk”ün dehasını ve büyüklüğünü bir gün herkes anlayacaktır!..”

★★★

Arnold Ludwig’in “Asrın en büyük lideridir” dediği Atatürk hakkındaki görüşlerini, Cumhuriyet’i bir an önce yıkmayı (!) düşünen meczuplar, nankörler ve hainlere ithaf ediyorum.