Türkiye’yi bu duruma düşürenler utansın!..

Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim Grubu adlı örgütün adını acaba hiç duydunuz mu?

Duymamış olanlara ben anlatayım:

İsviçre merkezli bu sivil toplum kuruluşu ABD, AB ülkeleri ve İnterpol tarafından fonlanıyor. Kuruluş, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini dünya ölçeğinde izliyor, soruşturuyor ve raporlar hazırlıyor.

Örgütün soruşturduğu organize suçlar, uyuşturucudan insan kaçakçılığına, silahtan nadir bitki ve hayvan kaçakçılığına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

2021 yılıyla ilgili raporunda, organize suç örgütlerinin kol gezdiği ilk 10 ülke arasında; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya, Myanmar, Meksika, Nijerya, İran, Afganistan, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Honduras yer
alıyor.

Türkiye ise 12. sırada!..

★★★

Yıllardır iç savaşın sürdüğü, başta silah olmak üzere her türlü kaçakçılığın yapıldığı, terör örgütlerinin cirit attığı Suriye'yi bile geçmiş durumdayız!

Asya'da Myanmar, İran ve Afganistan'ın ardından beşinci, Avrupa'da lideriz!..

Türkiye'deki organize suç örgütlerinin faaliyet alanlarında petrol, doğalgaz, nükleer enerji gibi yenilenemeyen kaynaklara yönelik suçlar ilk sırayı teşkil ediyor.

İkinci sırada insan ve silah kaçakçılığı yer alırken, eroin ticareti dördüncü sırada konumlanıyor.

Sıralama; insan ticareti, esrar ticareti, nadir bitki türlerine yönelik suçlar, kokain ticareti ve nesli tükenen hayvan türlerine yönelik suçlar şeklinde devam ediyor.

★★★

Ülkemizde işlenen organize suçlarda devletle bağlantılı aktörlere de yer verilmiş.

Türkiye bu kategoride dünya ölçeğinde 5. sırada.

★★★

2021 raporunun en önemli bölümlerinden birini de organize suçlara karşı devletlerin yaptığı mücadelenin yoğunluğu ve gücü oluşturuyor…

Mücadelenin yoğunluğu ve başarısında ön sıraları Kuzey Avrupa ülkeleri alıyor.

Örneğin ilk 10 ülke şöyle sıralanıyor:

Finlandiya, Liechtenstein, Yeni Zelanda, Danimarka, İzlanda, Avustralya, Norveç,  İngiltere, Estonya ve Andorra.

★★★

Organize suçlarla mücadelede Türkiye'nin konumuna gelince…

Maalesef güzel ve yalnız  Türkiyemiz, 193 ülke arasında 151. sırada bulunuyor,

★★★

Raporda dikkat çekici bir başka veri ise  ülkelerin “suç yoğunluğu – mücadele yoğunluğu” arasındaki orantıyla ilgili.

Türkiye bu kategoride, suç yoğnluğu yüksek, bunlarla mücadelede ise yoğunluğun düşük olduğu bir ülke konumunda!..

Bu grupta Türkiye ile birlikte 57  ülke bulunuyor.

★★★

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini neredeyse organize suç örgütleriyle iç içe gösteren, bunlarla yeterince mücadele edilmediği vurgusunu yapan rapor, üzüntü verici…

Ne diyelim?

Türkiyemizi bu duruma düşürenler utansın!..